MALATYA DOĞANŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI (ÜCRETLİ) ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ........... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA (ÜCRETLİ) ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME ESASLARI     A) İLGİLİ MEVZUAT: a)   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 ve 176.Maddeleri, b)   5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, c)   MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar, ç) Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02.2014 tarihli ve 9 Sayılı Kurul Kararı, d)  Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği, e)   MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29.03.2011 tarih ve 1985 sayılı 2011/43 No'lu Genelgesi,    B) GENEL AÇIKLAMALAR: 1.      Bu kılavuz 2022-2023 öğretim yılında ders ücreti karşılığı ücretli öğretmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur. 2.      Üniversitelerin öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans programlarından mezun olanların başvuruları ile din kültürü ve ahlak bilgisi, meslek dersleri ve okul öncesi branşlarında önlisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. 3.      Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Web internet adresinden yayınlanacaktır. 4.      2022-2023 eğitim-öğretim yılı ücretli öğretmenlik görevlendirmesi başvuru onay sürecinde kılavuzda belirtilen şartlar dışında oluşabilecek öğretmen ihtiyacını karşılamada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz yetkilidir. MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın 9. Maddesinde;  "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde Yükseköğrenimli olmak koşuluyla; bu karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir." denilmektedir. Eğitim Öğretim sürecinin aksamaması, hiçbir öğrencimizin eğitim hakkından yoksun kalmaması açısından; Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda,  Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler ile MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar doğrultusunda okul ve kurumlarca belirlenen ihtiyaçlara göre ders ücreti karşılığı (ücretli) öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır. Buna göre;   1)  Ders Ücreti Karşılığı (Ücretli) öğretmenliğe Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programları mezunları başvuru yapabileceklerdir. İhtiyacın Lisans mezunlarınca karşılanamaması halinde;  Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve İHL Meslek dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İlahiyat Ön Lisans) branşlarında ise ayrıca ön lisans programlarından mezun olanlar da başvuru yapabileceklerdir. 2)  Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler başvuran adaylara iletişim araçları ile bildirilecek, adaylarda ilgili evraklar 24 saat içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edileceklerdir. 3)  KPSSP121-KPSSP10- KPSSP93 sınav puanı esas alınarak yapılacaktır.  4)  İhtiyaca binaen ücretli öğretmen görevlendirmeleri 2022-2023 eğitim- öğretim yılı süresince belirtilen esaslara bağlı olarak devam edecektir. 5)  Geçerli bir mazereti/özrü olmaksızın, okul müdürlüğüne yazılı bilgi vermeden ve eğitim öğretimi aksatacak şekilde görevini bırakanlara İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ilgili Eğitim Öğretim yılında bir daha görevlendirme yapılmayacaktır. C)  DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI (ÜCRETLİ) ÖĞRETMEN OLARAK GÖRELENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR: 1)   Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak 2)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 3)   Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 4)   Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak. 5)   Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak. 6)   Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak  D)  DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI (ÜCRETLİ) ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR 1)      Ders Ücreti Karşılığında (Ücretli) Öğretmen görevlendirmeleri; KPSS sınav puanı olanların görevlendirmeleri öncelikle kendi alanlarında,  alanları bazındaki KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. KPSS sınav puanı olmayanların görevlendirmeleri KPSS puanı olanlardan sonra başvuru önceliğine göre yapılacaktır. 2)      Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası: a)  Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları kendi aralarında KPSS-121 puan üstünlüğüne göre öncelikle alınacaktır. b)  Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar kendi aralarında KPSS-121 puan üstünlüğüne göre ikinci öncelikli olarak alınacaklardır. c)  Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar kendi aralarında KPSS-10 puan üstünlüğüne göre üçüncü öncelikli olarak alınacaklardır. d)  Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar e)  Diğer Fakülte mezunları şeklindeki sıraya görevlendirme yapılacaktır.  3)      Branş Öğretmenliği için öncelik sırası: a)  Eğitim Fakültelerinin, alımı yapılacak olan ilgili bölümlerden mezun olanlar ve Fen Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar. b)  Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz) c)  Diğer Fakülte mezunları sırasına uygun olarak görevlendirmeler yapılacaktır. 4) Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası: a)   Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi dahil), yüksek lisans/lisans belgesi/diploması olanlar. b)  Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları sıralamasına uygun olarak lisans mezunları için KPSS P121, önlisans mezunları için KPSS P93 puan üstünlüğe göre görevlendirmeler yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                           .../08/2022                                                                                                                                                                                                                                    .............. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Önemli : Ø  E devlet başvurusunu yapmayanların görevlendirmeleri yapılmayacaktır. Ø  Görevlendirme tebliği başvuru sahibinin cep telefonuna ya da e-mail adresine yapılacağından cep telefonu numarasının ve e-mail adresinin doğru yazılması ve mesajların kontrol edilmesi gerekmektedir.   İstenen Evraklar;   Görev Talep Dilekçesi  Diploma fotokopisi veya E-devlet Mezun Belgesi (Yurt dışı okul mezunlarından denklik belgesi) Formasyon belgesi fotokopisi (Varsa) Nüfus Cüzdan fotokopisi Adli Sicil Kaydı (E-devlet) Askerlik Durum Belgesi(Erkek Adaylar için) (E-devlet) Varsa KPSS Sınav Sonuç Belgesi Tek Tabip Sağlık Raporu 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI (ÜCRETLİ) ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

Yenimahalle, İnönü Caddesi NO31 Doğanşehir - 0(422) 517 13 79

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.